»Jag vill inte ta ner dig, men…»: Kritikens former i gymnasieskolans oppositionsseminarier

  • Daniel Persson Thunqvist
Nyckelord: educational practices, teacher-student interaction, peer assessment, upper secondary school, criticism

Abstract

Kritiska och kommunikativa förmågor, så som att kunna visa ett kritiskt förhållningssätt och framföra konstruktiv feedback, har alltmer kommit att betonas som viktiga kompetenser inom utbildning och arbetsliv. Det finns ett växan-de intresse för pedagogiska praktiker där studenter bedömer varandras studiepresta-tioner (kamratvärdering). I artikeln analyseras feedback och kritik som utformas i samspelet mellan elever och mellan elever och lärare i gymnasieskolans oppositions-seminarier. Vad innebär kritik och att ge feedback på studiekamraters prestationer i detta sammanhang? Studiens resultat visar på olika former av kritik: Begränsad respektive expansiv kritik med olika konsekvenser för konstruktiva och kritiska diskussioner eller tillkortakommanden därmed. Det feedbacksystem som utvecklas är i väsentlig mening resultatet av kompromissartade lösningar på institutionella och sociala dilemman vilka är inbyggda i skolkontexten och i situationens krav. En utmaning i den pedagogiska rörelsen mot kritiska förmågor och kamratvärdering ligger därför i att öka kunskapen om hur feedback och kritik formas och förstås av både elever och lärare i de nya utbildningspraktikerna.

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2013-07-09
Sektion
Artiklar