Om betydelsen av skolhabitus i högstadiepraktiken

  • Pär Isling
  • Kerstin Holmlund
  • Agneta Hult
Nyckelord: school habitus, secondary school, equity in education, symbolic values

Abstract

Artikeln studerar hur grundskolepraktiken framträder för elever och vilken betydelse den har för deras uppfattningar om sin tillvaro i skolan. Den fokuserar skoleffekter relaterade till sociala och pedagogiska aktiviteter. Artikeln bygger på en studie som genomfördes i en åttondeklass på en högstadieskola där en majoritet av eleverna kommer från familjer med hög utbildningsnivå. Empirin består av intervjuer, klassrumsobservationer och policydokument. Studien visar att de ideal skolan grundar sin praktik på, skolhabitus, får olika konsekvenser beroende av hur väl elever kan förkroppsliga dessa ideal. Beroende på framgångar i detta avseende följer ett mer eller mindre positivt bemötande och större eller mindre frihet i klass-rummet.

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2013-07-09
Sektion
Artiklar