Influens och konsistens: Om vad som påverkar handledningen under den verksamhetsförlagda perioden inom lärarutbildningen

  • Annsofi Wedin
  • Glenn Hultman
  • Jan Schultz
Nyckelord: teacher education, mentor, field experiences, interaction, designstudy, supervisor training, learning

Abstract

I denna studie fokuseras handledningen under den verksamhets-förlagda delen av lärarutbildningen (VFU) och därvid främst samspelet mellan hand-ledaren och den studerande. Är det möjligt att öka kvaliteten i handledningen med hjälp av en handledarutbildning som uppmärksammar lärares »tysta» kunnande och professionalitet? Artikeln vill bidra till ett ökat kunnande om hur olika påver-kansfaktorer influerar handledningsprocessen och hur handledning därmed både kan förstås och utvecklas. Vår handledarutbildning bestod av tre delar varav den första var ett mailutbyte där dilemman kring lärares yrkeskunnande presenterades och kommenterades. Del två utgjordes av en filminspelning av handledaren och ett påföljande samtal kring några utvalda sekvenser, där »tyst» yrkeskunnande kom till uttryck. Det tredje steget bestod av tre dialogseminarier. Ambitionen med den genomförda handledarutbildningen var att skapa en arena för kollegiala samtal om yrkeskunnande, som i sin tur skulle påverka den kommande handledningen. Resul-tatet från studien visar dock att handledarna hade svårt att ge konkreta exempel på effekter av handledarutbildningen. De begränsade effekterna kan förklaras av att personliga egenskaper hos studerande och handledare i samverkan med den omedel-bara skolkontexten med dess invanda mönster, är det som styr och reglerar handled-ningen mest. Handledningen framstår således som förhållandevis konsistent.

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2013-07-09
Sektion
Artiklar