Samspelet lärarstuderande–handledare: Den verksamhetsförlagda

Författare

  • Glen Hultman
  • Jan Schoultz
  • Karin Stolpe

Nyckelord:

teacher education, mentors, field experiences, linking processes, interaction, apprenticeship, rites-of-passages, learning

Abstract

Den här studien belyser samspelet och övergången mellan den högskoleförlagda delen och praktikperioden inom lärarutbildningen, men med fokus på det som händer under praktikperioden och hur den studerande skapar mening i det som sker. Vi har granskat internationell forskning och översikter som fokuserar den svenska och den skandinaviska domänen, med särskilt intresse för övergångar (teori–praktik) och forskningen om »surprise» och »sense making» i organisationer. Vår empiri är erfarna lärares reflektioner över sin egen lärarut-bildning och deras erfarenheter av sina praktikperioder samt lärarstuderandes intryck och reflektioner som de kommer till uttryck i intervjuer och i de loggböcker som skrevs under deras praktikperiod. Resultatet visar att det inte enbart sker en anpassning utan det kan rymmas innovativa inslag i den meningsskapande processen, dels genom att man har med sig ambitioner från den universitetsförlagda delen, dels genom att man får en brytning mellan sina egna erfarenheter, handledarens och andra lärares exempel. Den socialisering som sker kan beskrivas som »situationens lärlingar», vilket innebär att lärare interagerar med kontext och elever. En del av våra slutsatser innebär att vi ser samspelet mellan den lärarstuderande och handledaren som ett lärande med inslag av korrigeringar och alternativa tolkningar.

Statistik

Laddar statistik...

Downloads

Publicerad

2013-07-09

Nummer

Sektion

Artiklar