Kritik med problem. Kommentar till Mikael Gilljam och Mikael Persson

  • Jan-Eric Gustafsson
  • Kajsa Hansen Yang
  • Jan Håkansson
  • Eva Myrberg
  • Henric Román
  • Monica Rosén
  • Daniel Sundberg

Metrics

Metrics laddar

Författarbiografier

Jan-Eric Gustafsson
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Kajsa Hansen Yang
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Jan Håkansson
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet
Eva Myrberg
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Henric Román
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Monica Rosén
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
Daniel Sundberg
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet
Publicerad
2013-07-09
Sektion
Aktuell pedagogisk forskning