Den felande länken. Om frånvaron och behovet av klinisk utbildningsvetenskaplig forskning

  • Ingrid Carlgren

Metrics

Metrics laddar

Författarbiografi

Ingrid Carlgren
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet
Publicerad
2013-07-09
Sektion
Debatt