Jeanette Sjöberg – Chatt som umgängesform. Unga skapar nätgemenskap.

  • Per-Anders Forstorp

Metrics

Metrics laddar

Författarbiografi

Per-Anders Forstorp
Skolan för datavetenskap och kommunikation, Kungliga tekniska högskolan
Publicerad
2013-07-09
Sektion
Fakultetsopponenten sammanfattar