Bildningens motspråk. I riktning mot en diskursiv bildningsförståelse

Författare

  • Andreas Nordin

Abstract

I artikeln argumenteras för behovet av ett diskursivt orienterat bildningsbegrepp. Med hjälp av begreppet motspråk diskuteras hur bildningsbegreppet kan tjäna som kontrast till den syn på livslångt lärande som dominerar i europeisk policy och som explicit kopplas till en tillväxt- och marknadsorienterad diskurs, där individens anpassningsförmåga och anställningsbarhet står i centrum. Konturerna till ett diskursivt bildningsbegrepp, som tar hänsyn till såväl diskursers konstitutiva funktion som individens möjlighet till överskridande, tecknas. Mot-språk handlar både om att bildningsbegreppet erbjuder ett motspråk till kunskapssamhällets ofta reduktionistiska och instrumentella kunskapssyn, och om motståndet och mötet med det annorlunda som en fundamental drivkraft för den diskursiva bildningsförståelsens kommunikativa relationer. Individ- och samhällsperspektiv knyts i det diskursiva bildningsbegreppet samman i en intern språklig relation och med maktaspekter med ett emancipatoriskt intresse. I artikeln argumenteras för att ett diskursivt orienterat bildningsbegrepp utgör ett fruktbart motspråk för att tala om ett livslångt lärande, som samtidigt kan hantera mångfald och komplexitet, och behovet av mänsklig samordning i kommunikativa termer.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2013-07-09

Nummer

Sektion

Artiklar