Systematiska översikter, vetenskaplig kumulativitet och evidensbaserad pedagogik

  • Ingemar Bohlin

Abstract

Kumulativitet är en avgörande aspekt av vetenskaplig kunskapsutveckling, men upprätthålls inte utan ansträngningar. En förutsättning för att ny forskning ska kunna bygga vidare på tidigare resultat är att dessa sammanfattas på ett tillförlitligt sätt. Metoder för syntes av kvantitativa data fyller en central funktion inom evidensbaserad medicin, och utgör ett viktigt led i senare års initiativ för att etablera en evidensbaserad pedagogik. Syntes av kvalitativ forskning är en egen genre, och särskilda format har utvecklats för det syftet.
I denna artikel behandlas grundläggande epistemologiska frågor som användningen av formella metoder för syntes av utbildningsvetenskaplig forskning väcker. Fokus ligger på metodernas förmåga att hantera kvalitativa studier. En viktig slutsats är att utbildningsforskare har all anledning att orientera sig om vilka metoder för syntes av kvalitativa resultat som står till buds.

Metrics

Metrics laddar

Författarbiografi

Ingemar Bohlin
Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet
Publicerad
2013-07-09
Sektion
Artiklar