Elevers gränsöverskridande framträdande på sociala nätverksplatser i ett utbildningssammanhang

Författare

  • Sylvi Vigmo
  • Annika Lantz-Andersson

Abstract

Att kommunicera via sociala medier har medfört förändrade villkor för kommunikation och kan idag, utan överdrift, sägas vara en naturlig del av många ungdomars vardag. Sociala nätverksplatser är även en arena för ungdomars pågående utveckling av framträdanden som oavbrutet förhandlas inför en potentiell nätpublik. Studien syftar till att utforska den potential sociala medier kan ha för lärande och användning av engelska genom att studera elevers aktivitet på en social nätverksplats och hur elever orienterar sig där i relation till den situerade skolkontexten. Studien har designats genom att skapa en gemensam blogg för en gymnasieklass i Sverige respektive Thailand på blogger som implementerats som en del av deras undervisning i engelska. Analysarbetet grundar sig till viss del på etnografisk data från bloggen, men fokus har varit på videodokumenterad elevinteraktion. En fallstudie av två elevers interaktion under bloggandet visar de förhandlingar som sker i arbetet och hur aktiviteten växlar mellan att analytiskt tolkas i Goffmanska termer som framträdanden i bakre och främre regioner. De upprepade växlingar som uppstår mellan bakre och främre regioner gör verksamheten till en hybrid aktivitet där gränser suddas ut och där studenterna varvar sina erfarenheter av kommunikation på sociala medier utanför skolan med den praxis som råder i skolan. Elevernas presentation blir en förhandling av hur de ska gestalta sitt framträdande och deras pseudonymer blir en slags mask som gör det möjligt att kreativt utnyttja de resurser som finns tillgängliga. Detta öppnar upp för att se sociala medier som en kommunikativ arena med delvis andra produktiva möjligheter för språklärande än de som mer traditionellt diskuteras.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2014-03-07

Nummer

Sektion

Tema: Medierat lärande