Mening och uttryck i slöjd

  • Esko Mäkelä

Abstract

Denna text behandlar slöjd i skolan som en kommunikativ verksamhet. Genom begreppet mediering undersöks mening och uttryck i slöjd, avseende både process och alster. Utgångspunkten är en empirisk undersökning som innefattar observationer, bilder och intervjuer samlade från slöjdundervisning i nionde klass. I artikeln behandlas en elev och hennes slöjdalster. Avbildade slöjdalster tolkades med Bachtins systematiska estetik och text bearbetades genom narrativ ansats. Resultaten visar att eleven medvetet gör bruk av kommunikativa resurser i skolämnet slöjd, att hennes slöjdalster bär mening genom arkitektoniska uttryck i material och form och att slöjdverksamheten i skolan, sett ur ett ungdomsperspektiv, har betydande inslag av vardagsnära koncept. Slutsatsen är att skolslöjd är en kraftfull medieringsarena för meningsfullt och mångsidigt lärande och utveckling av identitet och personliga egenskaper.

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2014-03-07
Sektion
Tema: Medierat lärande