Kvalitetsarbete i förskolan belyst genom tre ledningsnivåer

  • Karin Rönnerman
  • Anette Olin

Abstract

I denna artikel presenteras en studie genomförd i förskolan i två kommuner med syfte att studera hur kvalitetsarbetet leds på olika nivåer: förvaltningsnivå, förskolenivå och verksamhetsnivå. På verksamhetsnivå innebär ledningen att förskollärare handleder kollegor. Resultaten analyseras utifrån teorin om praktikarkitektur där de kulturella-diskursiva, materiella-ekonomiska och socialapolitiska arrangemangen studeras utifrån hur de möjliggör och begränsar vad som sker i en praktik. Dessutom studeras vilka möjligheter och begränsningar en praktik utgör för en annan praktik i ledningen av förskolans kvalitetsarbete. I resultaten framkommer en skillnad mellan de två kommunerna i hur kvalitetsarbetet organiseras och på vilket sätt de tre ledningspraktikerna utgör förutsättningar för varandra. I den ena kommunen betonas delaktighet och gruppnivå medan det i den andra finns en tydligare diskurs om styrning och ansvar på individnivå.

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2014-08-23
Sektion
Tema: Skolutveckling och ledarskap