Nyblivna lärares upplevda kapacitet i arbetet med eleverna – varifrån kommer den?

  • Rolf Lander

Abstract

Grundutbildningen har efter ett par – tre ar i yrket en pataglig effekt pa larares kapacitetsupplevelse for det nara arbetet med eleverna. Erfarenheterna i organiseringen av arbetet har ocksa betydande sadana effekter. Viktigt ar att fa forstaelse for elevhalsoarbetet inklusive specialundervisningen och att ha ett nara kritiskt samarbete med kollegor. Lararens kompetensutveckling har, aven om den ar relevant for arbetet med eleverna, en blygsam inverkan pa lararens kapacitetsupplevelse i klassrummet, daremot ar den ganska bra for den kapacitet man kanner for praktiskt forsknings- och utvecklingsarbete, som i sin tur har en viss betydelse for kapacitetsupplevelsen. Ledningens stod for utveckling ar ocksa mera indirekt an direkt. Detta framgar av en longitudinell enkatundersokning med larare huvudsakligen utbildade vid Goteborgs universitet 2001-2004.

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2014-08-23
Sektion
Tema: Skolutveckling och ledarskap