Magnus Levinsson – Evidens och existens – evidensbaserad undervisning i ljuset av lärares erfarenheter (Göteborg: Göteborgs universitet, 2013)

  • Bernt Gustavsson

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2014-08-23
Sektion
Fakultetsopponenten sammanfattar