Lena Tyrén – ”Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det vi vill”. En studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken (Göteborg: Göteborgs universitet, 2013)

  • Lars Holmstrand

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2014-08-23
Sektion
Fakultetsopponenten sammanfattar