Håkan Fleischer – En elev – en dator: Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan

  • Lars Naeslund

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2015-01-16
Sektion
Fakultetsopponenten sammanfattar