Grundskollärares ämnesdidaktiska bedömningspraxis, exemplet historia

  • Johan Samuelsson

Abstract

Artikeln analyserar mellanstadielärares bedömningspraxis i framförallt historia. Studiens relateras till de pågående förändringarna i skolan där uppföljning och bedömning av elevernas kunskaper blivit allt viktigare. Teoretiskt utgår analysen dels från Lee Shulmans begrepp PCK(Pedagogical content knowledge), dels från historiedidaktisk teori. Metodiskt har en stimulated recall metodik används. Åtta mellanstadielärare har utifrån egna bedömningsunderlag och elevsvar fått resonera om sin bedömningspraktik. Studien visar att lärares bedömningspraktik i huvudsak främjar en kunskapssyn där deklartiva perspektiv på historia främjas, medan de mer analytiska aspekterna hamnar i bakgrunden. Lärare mer kort utbildning tenderar att ha ett mer deklartivt perspektiv. 

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2016-02-01
Sektion
Artiklar