Blivande lärares frågor vid handledning - Gör jag en kvalitativ studie med kvantitativa inslag?

  • Susanne Gustavsson
  • Anita Eriksson

Abstract

Artikeln behandlar examensarbetet i lärarutbildningen och studentens frågor i samband med handledning. Syftet är att förstå examenarbetets karaktär och krav så som det framträder genom studentens frågor, samt att belysa på vilket sätt och för vad studenten använder möjligheten till handledning. Data består av observationer av fysisk handledning samt texter från handledning via digital plattform. I analysen fokuseras studentens explicita och implicita frågor. Som grund för analysen används Bernsteins begrepp vertikal och horisontell diskurs samt reproduktion, produktion och rekontextualisering. I analysen identifieras tre olika typer av frågor som alla relaterar till kraven på examensarbetet; vetenskaplig tradition, den egna studiens genomförande samt rapportens innehåll, utformning och struktur. Studenten söker i hög grad bekräftelse eller råd. Frågorna behandlar i högre grad vetenskaplig tradition och produktion, än det studerade området eller forskningsfrågan. 

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2016-02-01
Sektion
Artiklar