Undersköterskor i hälso- och sjukvården och deras förutsättningar för lärande i arbetet

  • Erica Byström

Abstract

I denna artikel är syftet att undersöka och bidra med ökad kunskap om undersköterskor i hälso- och sjukvården och deras förutsättningar för lärande i arbetet. Goda förutsättningar antas möjliggöra lärande, medan mindre goda förutsättningar antas begränsa lärande. Vidare redovisas i denna artikel tidigare forskning om undersköterskors arbete samt en modell över förutsättningar för arbetsplatslärande. I modellen delas förutsättningar för lärande in i följande fyra grupper: 1) arbetet 2) individen 3) sociala förhållanden samt 4) lär- och utbildningsaktiviteter. Tre olika sjukvårdsenheter; en akutsjukvårdsenhet, en barnsjukvårdsenhet och en operationssjukvårdsenhet, samtliga vid ett större sjukhus, ingår i studien. 17 undersköterskor och 5 vårdenhets- chefer har intervjuats. Resultatet visar att undersköterskor som verkar inom akut eller traumatisk sjukvård, där arbetet är varierat och oförutsett, har goda förutsättningar för lärande. Lärande görs också möjligt när undersköterskor arbetar nära andra yrkesgrupper som gör dem delaktiga i arbetet. Även delegering av arbetsuppgifter ger undersköterskor goda förutsättningar att lära i arbetet. Undersköterskor har dock sämre förutsättningar att delta i, och lära via formella läraktiviteter. Kursutbudet är litet och en del av de kurser som erbjuds rör inte vårdens kärnverksamhet, vilket begränsar deras lärande. 

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2017-06-10
Sektion
Artiklar