Det monotona arbetets möjligheter till lärande

  • Sam Paldanius

Abstract

Möjligheter till lärande har under en längre tid framhållits som en viktig del av ett modernt arbetsliv med konsekvenser för arbetets mening, arbetstrivsel och hälsa. Syftet med artikeln är att bidra med kunskap om vilka erbjudanden till lärande samt vilka lärpotentialer som finns i monotont arbete. Tidigare forskning gör gällande att rutiniserade och monotona arbeten har en viss potential för lärande men det argumenteras också för att monotont arbete kan innebära begränsade möjligheter till lärande. Data har insamlats i ett medelstort tvätteriföretag. Dataunderlaget består av observationer och intervjuer. Resultaten visar att operatörer beskriver det monotona arbetet som både fysiskt och mentalt ansträngande. Monotona arbetsuppgifter tenderar att tråka ut vissa operatörer men operatörerna visar också att de kan hantera situationen genom att generera andra typer av läroerbjudande och lärpotentialer. Sociala faktorer spelar en viktig roll för läroerbjudanden och lärpotentialer. Möjligheter till lärande kan genereras ur små skillnader i arbetsuppgifter, mellan arbetskamrater och mellan olika arbetsplatsmiljöer. 

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2017-06-10
Sektion
Artiklar