Arbetsmöten - arenor för samspel och lärande

  • Annika Engström

Abstract

Många organisationer har svårt att hitta den nödvändiga balansen mellan att lära för att bemästra uppgifter i en verksamhet och att lära för att utveckla uppgifterna och verksamheten. Syftet med den här artikeln är att öka förståelsen för hur samspel under arbetsmöten kan relateras till uppgiftshantering och lärande samt till obalansen mellan utförande och utveckling i organisationer. Arbetsmöten, där människor med lika eller olika funktioner kommer samman i organisationen för att hantera uppgifter är viktiga arenor för lärande i organisationer. Artikeln baseras på en kvalitativ fallstudie i ett industriföretag där 12 möten i tre olika grupper observerats och filmats samt analyserats utifrån såväl innehåll som process genom interaktionsanalys. Artikeln diskuterar gruppers tendens att ägna fokus åt problem om teknik framför organisering, samt att det är viktigt att det finns arenor för lärande där utvecklingskraften tas om hand. Resultaten pekar också på att utförande och utveckling är två olika, men lika viktiga logiker, som behöver separeras i tid och rum för att kunna integreras i individer och grupper. De olika arenorna för lärande kan med fördel arrangeras och ledas med olika kommunikativa handlingar som gynnar det ena eller det andra. 

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2017-06-10
Sektion
Artiklar