Relationell pedagogik – ingång till ett fält

Författare

  • Jonas Aspelin

Abstract

Detta temanummer handlar om ett nytt och oetablerat forskningsfält. Någon självklar konsensus om vad relationell pedagogik är finns inte och är knappast heller önskvärd. Syftet med tidskriftens ”call for papers” som gick ut hösten 2015 var därför öppet formulerat: att belysa pedagogiska frågeställningar ur olika relationella perspektiv och att introducera relationell pedagogik som ett mångdimensionellt begrepp. Samtidigt kan man se temanumret som led i en formeringsprocess. Relationell pedagogik håller på att ta form i Sverige, i andra nordiska länder och internationellt. Varje teoribildning behöver nyckelbegrepp – en samling någorlunda väl definierade, sammanhängande begrepp som bildar en meningsfull helhet och utmärker teorin ifråga. I de artiklar som ingår i temanumret kan flera sådana begrepp urskiljas: dialog, möte, förhållningssätt och – framför allt – relation. Temanumret bjuder in till ett fält där relationers betydelse i utbildning uppmärksammas.

 

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2018-04-14