Relationella och emotionella aspekter av betygsättning

Författare

  • Ilona Rinne

Abstract

Artikeln tar sin utgångspunkt i föreställningen att lärares betygsättning omfattar två sammanflätade dimensioner: en myndighetsutövande och en mellanmänsklig, relationell. Den förstnämnda utgörs av lärares formella uppdrag där betygsättning utgör en form av myndighetsutövning medan den andra kännetecknas av omsorg, fostran samt om lyhördhet för elever­ nas behov. Dessa dimensioner omfattas av begreppet pedagogisk takt och beskrivs utifrån interaktionen mellan lärare och elev i ett betygssamtal på gymnasiet. Mer specifikt fokuserar artikeln relationella och emotionella aspekter av betygsättning. Analysen utgår ifrån ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv och baseras på en multimodal beskrivning av såväl verbala som icke verbala uttryck. Analysen visar att den ombesörjande dimensionen av betygsättning är mer framträdande i betygssamtalet. Läraren agerar taktfullt även om betygsättning per definition inte är någon taktfull handling. I arti­ keln hävdas att lärarens agerande kan förstås utifrån yrkets relationella grund.  

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2018-04-14