Den tacksamma leken - Legitimering av fritidshemsverksamhet genom utbildningspolitik och forskning

Författare

  • Linnéa Holmberg Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
  • Eva Kane Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

DOI:

https://doi.org/10.15626/pfs25.0203.05

Nyckelord:

Lek, fritidshem, forskning, utbildningspolitik, diskursiv legitimering

Abstract

Lek har länge varit, och är fortfarande, en central aspekt i fritidshemmets verksamhet. Barns lekande framstår i sammanhanget som något oantastligt och som otacksamt att kritisera. Med en diskursanalytisk ansats belyser artikeln hur talet om lek i utbildningspolitiska styr- och policydokument legitimerar en viss skildring av samtidens fritidshem och undersöker hur forskning om fritidshem använder begreppet lek. Analysen belyser hur det vetenskapliga talet om lek på ett alltför oproblematiserat sätt reproducerar begreppsanvändningen som har påvisats i fritidshemmens verksamhet genom tidigare empiriska studier. I denna reproduktion används tal om lek för att iscensätta olika element i fritidshemsverksamhet på sätt som passar såväl traditionella fritidshemsideal som rådande utbildningspolitiska idéer. Framträdande i detta är den allsidiga funktion i talet om lek som används för att legitimera andra företeelser, exempelvis lärande och professionalism. Det tacksamma begreppet lek möjliggör därigenom vetenskapliga skildringar av fritidshemmet som den institution utbildningspolitiska intressen efterfrågar idag. Tal om lek – en diskursiv universallösning användbar till det mesta.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2020-10-01