Att leda med omsorg: fyra handledningsmetaforer i aktionsforskning

Författare

  • Ulrika Bergmark Luleå tekniska universitet
  • Ann-Charlotte Dahlbäck Piteå kommun
  • Anna-Karin Hagström Piteå kommun
  • Sara Viklund Piteå kommun

DOI:

https://doi.org/10.15626/pfs27.02.02

Nyckelord:

aktionsforskning, handledning, omsorgsetik, relationell, situerad

Abstract

Intresset för praktiknära skolforskning är idag stort. Aktionsforskning är en populär form för samarbete mellan forskare och lärare där handledning är centralt. Syftet med denna studie är att problematisera handledning och handledarroller i aktionsforskningsprojekt. Som teoretisk grund ligger den amerikanska utbildningsfilosofen Nel Noddings omsorgsetik. Deltagarna i studien är en forskare och tre lärare som alla har erfarenheter av att leda aktionsforskningsprojekt genomförda inom kommunal skolverksamhet. Datainsamling har skett genom skriftliga reflektioner och kollegiala samtal om handledning och handledarroller. Analysen har utgått ifrån tematisk analys och domäninteraktionsmodell. I analysen framträder fyra handledningsmetaforer i aktionsforskning: trädgårdsmästaren, herden, läraren och brobyggaren. Alla rollerna kan praktiseras samtidigt och fingertoppskänsla avgör när en handledare går in i och ut ur olika roller. Slutsatsen är att omsorgsetik kan bidra till ökad förståelse för handledning som något situerat och relationellt, där ett symmetriskt förhållningssätt mellan handledare och handledd betonas. I handledning är det viktigt att inte behandla alla likadant, utan att i stället lära känna varandra som individer, ha tilltro till varandra och visa omsorg baserad på specifika behov. Handledarens roll omfattar att skapa förståelse för andras perspektiv samt att inbjuda till kommunikation och reflektion. Utifrån studiens resultat kan konstateras att de fyra metaforerna för handledarroller är användbara för att belysa komplexiteten i handledarroller och för att bidra till underlag för reflektion och omformulerande av stereotypa handledarroller.

Statistik

Laddar statistik...

Författarbiografier

Ulrika Bergmark, Luleå tekniska universitet

Ulrika Bergmark, professor i pedagogik

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7952-5111

Luleå tekniska universitet

Institutionen för hälsa, lärande och teknik

971 87 Luleå

ulrika.bergmark@ltu.se

070-519 10 36

Ann-Charlotte Dahlbäck, Piteå kommun

Ann-Charlotte Dahlbäck, specialpedagog,

Svensby och Böle skolor, Piteå kommun.

G:a Sjulnäsvägen 8C 

946 31 Roknäs

070-374 18 51

Anna-Karin Hagström, Piteå kommun

Anna-Karin Hagström, musiklärare,

Musik & Dansskolan, Piteå kommun

Nygatan 28

941 31 Piteå

073-310 62 46

Sara Viklund, Piteå kommun

Sara Viklund, gymnasielärare i svenska och religion,

Strömbackaskolan, Piteå kommun

Lasarettsvägen 2

941 28 Piteå

070-371 99 47

Downloads

Publicerad

2021-12-09