Skolarisering och mantrat om tidiga insatser i utbildningen

Författare

  • Sven Persson Malmö universitet
  • Helena Ackesjö Linnéuniversitetet
  • Lina Lago Linköpings universitet

DOI:

https://doi.org/10.15626/pfs27.02.11

Nyckelord:

Tidiga insatser, Förskoleklass, Kartläggning, Policy

Abstract

Det råder konsensus mellan forskare och politiker om att tidiga insatser och reformer, riktade mot de yngre barnen i utbildningssystemet, är bland de viktigaste interventioner som ett samhälle kan vidta. Inriktningen på och konkretisering av de tidiga insatserna problematiseras emellertid sällan i policy. Utvecklingen kan karakteriseras som en pågående skolarisering av utbildning för de yngre barnen, det vill säga ett närmande till grundskolan och ett fjärmande från förskolan. Denna riktning har motiverats av ekonomiska, demokratiska och globala motiv. Syftet med denna essä är att problematisera skolariseringens konsekvenser och diskutera vad som händer då ”mantrat” om tidiga insatser konkretiseras till politiska reformer. Detta görs med exempel hämtade från den svenska förskoleklassen.

Statistik

Laddar statistik...

Författarbiografier

Helena Ackesjö, Linnéuniversitetet

Docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet

Lina Lago, Linköpings universitet

Fil. dr. i pedagogik vid Linköpings universitet

##submission.downloads##

Publicerad

2022-02-09