Förskjutningar i innehåll i SFO/Fritidshem i Skandinavien

- mellan den nordiska modellens och konkurrensstatens logik

Författare

  • Carin Falkner Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University
  • Ann Ludvigsson Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University https://orcid.org/0000-0003-2968-6993
  • Maria Öksnes Institutt for lærerutdanning, Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet
  • Agneta Knutas Institutt for lærerutdanning, Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet https://orcid.org/0000-0003-4820-6449
  • Björg Kjaer Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet https://orcid.org/0000-0003-3326-0856

Nyckelord:

Fritidshem/Skolefritidsordning, Styrdokument, Den nordiska modellen, Konkurrensstaten, Textanalys

Abstract

Skolefritidsordning (SFO)/fritidshem har sitt ursprung i den nordiska modellen där utbildning ansågs vara en förutsättning för rättvisa, likvärdighet, social inkludering och demokratiskt deltagande. Den nordiska modellens enhetsskola kom i skymundan under 2000-talet i samband med konkurrensstatens och kunskapsskolans inträde med ett ökat fokus på nyttoorienterad kunskap, mätbara resultat och individuellt ansvar. Mot bakgrund av det vill vi genom en in- och utläsning undersöka, vilket innehåll som SFO/fritidshem i de tre skandinaviska länderna Danmark, Norge och Sverige tillskrivs via centrala styrdokument. Vår inläsning visar att SFO/fritidshem fått ett dubbelt uppdrag med motstridiga uppgifter; å ena sidan rekreation och lek och å andra lärande i riktning mot måluppfyllelse. Utläsningen visar att styrdokumentens innehåll har en slagsida åt det sistnämnda. Konkurrensstatens logik och kunskapsskolans dominans har ökat polariseringen i fritidshemmets uppdrag. Bärande element i den nordiska modellen kolonialiseras och blir till retorik för att legitimera konkurrensstatens logik.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-03-08

Nummer

Sektion

Artiklar