Att matematik-a

När materialiteter samhandlar

Författare

DOI:

https://doi.org/10.15626/pfs28.03.06

Nyckelord:

Matematikdidaktik, fritidshem, agentisk realism, kulturhistoriskt perspektiv på matematik, matematik-a

Abstract

Den här artikeln avser att skapa kunskap om fenomenet, matematik i fritidshemmet. Sedan 2016 uttrycks explicit i nationella styrdokument att matematik ska vara en del av fritidshemmets utbildning. I studien undersöks hur matematik samskapas i fritidshemmets praktik i möte med materialiteter, mänskliga och ickemänskliga. Artikelns empiriska data består av deltagande observationer, producerad med barn och personal i två fritidshem i en medelstor kommun i Sverige. Den teoretiska ramen omfattar agentisk realism och ett kulturhistoriskt perspektiv på matematik, vilken inkluderar matematiska aktiviteter och inommatematiska värderingar. I analysen samläses empirisk data, tidigare forskning inom matematikdidaktik för yngre barn med agentisk realism och det kulturhistoriska perspektivet på matematik. Resultatet synliggör en variant av matematik som händelse i fritidshemmet, vilken här benämns matematik-a. Att matematik-a kan liknas med att lek-a, att skapa tillsammans och ”bli till” med materiellt-diskursiva praktiker. Att matematik-a handlar om att ”vara i” matematiska händelser utan att aktiviteten relaterar till specifika och uttalade kunskapskrav. Här möjliggörs för matematiska möten i olika sammanhang, upplevelser och skapanden tillsammans med material, mänskliga och icke mänskliga.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-09-20