Lärares relationskompetens i växelspelet mellan ’Mig’ och ’Jag’

Begreppsdiskussion med stöd i G.H. Meads teori

Författare

  • Jonas Aspelin Högskolan Kristianstad

DOI:

https://doi.org/10.15626/pfs28.03.03

Nyckelord:

lärare-elev-relationen; relationskompetens; lärarutbildning; G.H. Mead; T.J. Scheff

Abstract

I skandinavisk utbildningsforskning används ofta begreppet relationskompetens för att beskriva lärares förmåga att initiera och upprätthålla goda relationer. Bland annat har man undersökt hur lärarstudenters relationskompetens kan utvecklas. Fältet karakteriseras mestadels av empirisk forskning och det har framförts behov av fler teoretiska studier. Föreliggande artikel har två syften. Det första är att diskutera begreppet lärares relationskompetens med stöd i George H. Meads begrepp ’Mig’ och ’Jag’. Det andra syftet är att, med utgångspunkt från begreppsdiskussionen, diskutera resultat från tre interventionsstudier av lärarstudenters uppfattningar om relationskompetens och, mer specifikt, hur studenternas utveckling i de aktuella projekten kan förstås. I den första diskussionen förstås relationskompetens utifrån fyra perspektiv, som: (i) konkret rollövertagande; (ii) abstrakt roll-övertagande; (iii) direkt respons och (iv) växelspel mellan ’Mig’ och ’Jag’. I den andra diskussionen indikeras att lärarstudenternas uppfattningar utvecklas genom skiften från de första tre perspektiven till det fjärde perspektivet. Det fjärde perspektivet skrivs alltså fram som ett slags syntes; lärares relationskompetens förstås huvudsakligen som realiserad i en snabb, eller hypersnabb pendling mellan ’Mig’ och ’Jag’, socialitet och individualitet. Avslutningsvis kommenteras syntesens teoretiska och praktisk-pedagogiska implikationer.

Statistik

Laddar statistik...

Författarbiografi

Jonas Aspelin, Högskolan Kristianstad

Jonas Aspelin är professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad. Hans forskning rör relationell pedagogik, på senare år med fokus på lärares relationskompetens. Han har författat böcker som Klassrummets mikrovärld (1999), Sociala relationer och pedagogiskt ansvar (2010) och Lärares relationskompetens (2018).

http://orcid.org/0000-0003-0917-6689

##submission.downloads##

Publicerad

2022-09-15