Pedagogisk forskning är bra!

Författare

  • Glenn Hultman Linköpings universitet

DOI:

https://doi.org/10.15626/pfs27.02.10

Abstract

I detta inlägg fokuserar jag på forskningens olika funktioner i olika sammanhang men även det praktiknära och användningen av forskning. Vad är det som legitimerar forskning och hur fungerar den i olika miljöer? När det gäller användning av forskning behöver vi påminna oss om att det finns andra sidor av ”användning” som innebär att olika aktörer kan använda forskning på ett helt annat sätt än forskaren hade tänkt sig.

Pedagogisk forskning ger möjligheter att ta del av analyser och resultat, är bra som ett komplement till den praktiknära analysen, bidrager till insikter kring val av metoder, analyser och formandet av teorier. Den bidrager till en nyorientering och/eller en problematisering av ett forskningsområde och kan bidra till lärande och insikter.

 

Statistik

Laddar statistik...

Downloads

Publicerad

2022-06-16