Innehåll och pedagogiska diskurser på lärares kompetensutvecklingsmarknad

en studie av insatser som genererar fakturor

Författare

  • Magnus Levinsson Institutionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås
  • Anita Norlund Högskolan i Borås
  • Lill Langelotz Institutionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås och Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

DOI:

https://doi.org/10.15626/pfs28.04.01

Nyckelord:

Lärares kompetensutveckling, marknad, instruktionell och regulativ diskurs, Bernstein

Abstract

Syftet med den här artikeln är att bidra med fördjupad kunskap om innehållet i lärares kompetensutveckling i en decentraliserad utbildningssektor. Specifikt fokus riktas mot hur innehållet i denna kompetensutveckling relaterar till lärares undervisningsuppdrag att utveckla såväl kunskaper som värderingar hos elever. Artikeln tar sin utgångspunkt 679 kompetensutvecklingsfakturor från tre socio-ekonomiskt olika kommuner i Sverige. Teoretiskt är studien baserad i Bernsteins fenomen pedagogisk diskurs, som i sin tur bidrar med de analytiska begreppen instruktionell och regulativ diskurs vilka har styrt analysen av fakturamaterialet. Resultatet åskådliggör i vilken grad kompetensutvecklingsinnehållet orienteras mot ämneskunskaper och generella kompetenser (instruktionell diskurs) respektive det som rör elevers värderingar (regulativ diskurs). Vidare illustrerar resultatet flera samband mellan kompetensutvecklingens diskursiva inriktning, skolform (grundskola och gymnasium) och typ av kompetensutvecklingsaktör. Analysen visar också att innehållet i lärares kompetensutveckling karaktäriseras av att lärare uppmuntras att inta en intraindividuell förändringsambition i relation till sina elever och inte av en ambition om intergruppförändring, det vill säga med syfte att utjämna skillnader mellan sociologiskt definierade grupper.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-12-13