Den praktiknära forskningens bidrag till läraryrkets kunskapsbas

en analys av kunskapsprodukter från kollaborativ didaktisk forskning

Författare

DOI:

https://doi.org/10.15626/pfs29.0102.02

Nyckelord:

Praktiknära forskning, ämnesdidaktik, undervisningsutveckling, profession, kunskapsbas

Abstract

Denna studie fokuserar hur praktiknära forskning kan bidra till att utveckla lärarprofessionens kunskapsbas; genom att undersöka vilka slags kunskapsprodukter som genereras i didaktisk undervisningsutvecklande forskning där lärare och forskare arbetar tillsammans. Datamaterialet består av vetenskapligt publicerade artiklar från forskningsmiljön Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). Genom en innehållsanalys har fyra (i-iv) kategorier av kunskapsprodukter identifierats: (i) Beskrivningar av kunnanden, (ii) Undervisningsdesign, (iii) Didaktiska exempel och (iv) Metodologiska redskap. Beskrivningar av kunnanden synliggör vad som kännetecknar kunnanden inom olika ämnesområden. Undervisningsdesign preciserar relationer mellan undervisningens utformning och elevers lärande. Didaktiska exempel innefattar rika beskrivningar av undervisning och elevers lärande som grund för didaktisk reflektion. Metodologiska redskap fokuserar på att kombinera och pröva metoder för planering och analys av undervisning. Resultatet kan ses som en typologi över vilka olika slags kunskaper som praktiknära forskning kan bidra med.

Statistik

Laddar statistik...

Författarbiografier

Per Anderhag, Stockholms universitet

fil.dr i naturvetenskapsämnenas didaktik, affilierad forskare Stockholms universitet, lektor vid Stockholm stad, nätverksledare för natur- och tekniknätverket vid STLS.

Maria Andrée, Stockholms universitet

Docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet och vetenskaplig ledare vid STLS

Sebastian Björnhammer, Stockholms universitet

Doktorand i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet, projekt- och utvecklingsledare inom Kunskapsskolan, koordinator inom natur- och tekniknätverket vid STLS.

Camilla Gåfvels, Konstfack

fil.dr i didaktik med fokus på yrkesutbildning, lektor vid Konstfack, nätverksledare för det praktiskt estetiska nätverket vid STLS.

##submission.downloads##

Publicerad

2024-06-05