Lärarutbildningsforskning i Sverige och Internationellt

Om konversationer och nätverkande genom vetenskaplig publicering

Författare

DOI:

https://doi.org/10.15626/pfs29.0102.06

Nyckelord:

Lärarutbildning, bibliometri, forskningsfronter, intellektuell organisering, internationella jämförelser

Abstract

Syftet med denna artikel är att presentera en övergripande bibliometrisk utforskning och analys av konversationer inom lärarutbildningsforskning och hur denna komplexa verksamhet organiserar sig i form av forskningsproblem, kunskapsintressen och intellektuella traditioner. Analyserna behandlar de noder och nätverk som formas av länkar mellan publikationer genom konversationer i forskarsamhället. I fokus står svensk lärarutbildningsforskning och hur denna länkas till internationell forskning inom området.

Undersökningarna bygger på de resurser som citeringsdatabasen Web of Science och analysverktyget VOSviewer erbjuder. Vi identifierade 23 866 publikationer totalt, varav 358 hade anknytning till Sverige. En omfattande expansion av publikationer har skett under senare år – såväl inom svensk som internationell lärarutbildningsforskning – med en påtaglig anglo-saxisk dominans inom området. Explorativa klusteranalyser utifrån länkar mellan publikationer gav olika forskningsfronter med skilda problem och ansatser som behandlades i skilda nätverk. Vi kunde också identifiera särskilda intellektuella traditioner och förgrundsfigurer i olika nätverk. Svensk och internationell forskning uppvisade här åtskilliga likheter i sin organisering. Våra studier visar på ett fragmenterat forskningsfält positionerat i olika sammanhang och kunskapsintressen. Forskarsamhället behöver reflektera över skillnader i inriktning och lokalisering av forskningsproblem inom fältet samt analysera varför dessa uppstår liksom innebörder av att lärarutbildning förflyttas mellan olika forskningsfronter och traditioner.

Statistik

Laddar statistik...

Författarbiografier

Sverker Lindblad, Göteborgs Universitet

Professor Emeritus, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Box 300, 405 30 Göteborg

Katarina Samuelsson, Göteborgs universitet

Universitetslektor.  Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Box 300, 405 30 Göteborg

Gustaf Nelhans, Högskolan i Borås

Universitetslektor, Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap. Järnvägsgatan 10, 503 32 Borås 

##submission.downloads##

Publicerad

2024-06-05