Elevsynpunkter som grund för lärares kompetensutveckling

Författare

  • Marcus Samuelsson Linköpings universitet
  • Mats Ekholm Karlstads universitet

DOI:

https://doi.org/10.15626/pfs29.0102.08

Abstract

Denna essä beskriver hur 8-, 11- och 14-åringar i Stockholm stad bedömt livet i skolan och kvaliteten på lärarnas arbete under 11 år. Skillnader i upplevelser bland elever i kommunala respektive fristående skolor skildras och jämförelser görs mellan utfallet för elevgrupper och år. I essän diskuteras också i vilken grad som ledningen för Stockholms skolväsende förmått att använda sig av sina egna brukarundersökningar där elever besvarat enkäter, som underlag för förbättringsåtgärder i kommunens skolor. Några alternativa vägar anges för hur kompetensutveckling bland lärare skulle kunnat komma till användning under det aktuella decenniet.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2024-06-05