Kontextuellt tänkande om pedagogik

  • Lennart Svensson Lunds universitet

Abstract

I denna artikel betonas behovet av, och möjligheten med, ett kontextuellt tänkande om pedagogik. Kontextuellt tänkande är ett genomgående tema som lyfts fram i inledningen och avslutningen av artikeln. I ett huvudavsnitt om pedagogikens historiska utveckling lyfts två inslag fram, övergången från pedagogik som filosofi till pedagogik som vetenskap, respektive skillnaden mellan en variabelbaserad och en fallbaserad vetenskaplig kunskapsbildning om pedagogik. I ett andra huvudavsnitt diskuteras vad som är pedagogikens kunskapsobjekt, hur pedagogikens kunskapsområde kan avgränsas, samt den institutionella inramningen av pedagogisk forskning. Artikeln avslutas med en sammanfattning av det viktigaste i det som framförts. 

Metrics

Metrics laddar
Publicerad
2018-09-21