Nr 43 (2019): HumaNetten Nr 43, hösten 2019

					Visa Nr 43 (2019): HumaNetten Nr 43, hösten 2019

I detta nummer av HumaNetten ingår en vänskrift, där Maria Lindgren, språkvetare vid Linnéuniversitetet, firas med en uppsättning artiklar som på olika sätt ankyter till hennes forskningsintressen, såsom didaktiska frågor, offentlig kommunikation, försvunna runstenar och textpraktiker. Utöver vänskriften tillkommer ytterligare två artiklar.

* = refereegranskad artikel

Publicerad: 2019-12-05

Helt nummer