Nr 50 (2023): HumaNetten Nr 50, våren 2023

Omslagsbild med notpapper
Tema: Musik i teori och praktik – Musikforskning vid Linnéuniversitetet
Gästredaktör: Karin Hallgren
* = Refereegranskad artikel
Publicerad: 2023-06-13

Helt nummer