Formalanalys och formalism i det tjugoförsta århundradet

Författare

  • Hans T. Stenudd Institution för musik och bild, Linnéuniversitetet

Abstract

I detta paper lyfts frågor dels om formalanalysens och formalismens ställning inom konst- och bildvetenskaplig forskning och undervisning i dag. Det handlar dels om den konstruktivistiska kritiken som rests emot form och formalismen under 1900- talet, som ställs emot bildanalysens grund i verkets plastiska skikt (och hur det uppfattas av betraktaren). Pappret avslutas i ett resonemang om ämneskonception - vad är konst- och bildvetenskapens kunskapsbidrag? Jag argumenterar att den grundas i de specifika metoder som används inom vår disciplin och hur dessa utgör basen för ämnets relevans inom forskning och undervisning idag och framöver. Stilen är resonerade och associativ.

##submission.downloads##

Publicerad

2024-04-03

Nummer

Sektion

Klimatkris och samtidsrelevans