Elevers mening av inkludering i matematik – implikationer för praktiken

Författare

  • Helena Roos Malmö universitet

Abstract

Syftet med denna presentation är att belysa implikationer för praktiken avseende elevers mening av inkludering i matematikundervisning. Huvudresultatet från en tidigare studie (Roos, 2019) tyder på att tre diskurser påverkar elevernas mening(ar) av inkludering: Diskursen om; matematikklassrummets uppbyggnad, bedömning, och av tillgänglighet i matematikundervisningen. Utifrån dessa diskurser finns implikationer för skolan avseende konstruktion av prov.
En implikation är de krav som ställs på eleverna vid prov och tester med hänseende till förklaringar påverkar både deltagande och tillgång till matematiken. Betygsättning i förhållande till vad eleverna uppfattar som matematik påverkar vad eleverna uppfattar som matematik och därför begränsas deras deltagande och tillgång. En annan implikation är hur (o)utmaningar och tema för de uppgifter som används i undervisningen. Vilka uppgifter som används och varför blir avgörande för elevers deltagande och tillgång. En tredje implikation är vikten att läraren har en pedagogisk hållning och taktfullhet och att undervisningen värdesätter eleverna. En fjärde implikation är hur matematikundervisningen organiseras i termer av användning av läroböcker, diskussioner och ”genomgång”, variation i undervisningssätt, att vara i en liten grupp. En femte implikation är hur etiketten att vara ”SUM-elev” kan påverka deltagandet och tillgången till kunskap i matematik och matematikundervisningen.

Statistik

Laddar statistik...

Referenser

Roos, H. (2019). The meaning of inclusion in student talk: inclusion as a topic when students talk about learning and teaching in mathematics (Ph. D. thesis). Linnaeus University

##submission.downloads##

Publicerad

2022-10-31