Tillgänglighet till att visa kunskap under bedömning: En fråga om hållbarhet och delaktighet

Författare

  • Anette Bagger

Abstract

Denna föreläsning syftar till att diskutera vad hållbar bedömning i matematik är ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Med hållbar bedömning utgår jag från Boud (2000) och hänvisar till bedömning som ger eleven möjlighet att både komma åt testsituationen och visualisera sin kunskap, men som också sträcker sig bortom den omedelbara bedömningssituationen. Detta kan till exempel innebära att situationen hjälper eleven att lära sig teststrategier som är hållbara nu och i framtida bedömningssituationer, och att eleven är bekväm med att bli bedömd.
Dagens utbildning är starkt driven av bedömning i olika former och med en stark betoning på och förståelsen av kunskap som något som behöver synas för att räknas (Bagger, Roos & Engvall, 2020). För vissa elever är det en kamp att visa kunskap. En angelägen uppgift för lärare är därför att stödja eleverna att göra sina kunskaper synliga. Tillgänglighet i bedömningssituationer, påverkar tillgängligheten till progression och en positiv utveckling och identitet som elev i matematik. Detta skrivs fram som ett tydligt uppdrag både i barnkonventionen och skolans styrdokument om att följa, främja samt ge stimulans och särskilt stöd. En utmaning för lärare och forskare är samtidigt att ge alla elever möjlighet att visa sina kunskaper på ett rättvist sätt. Detta uppdrag kopplas i föreläsningen till hållbarhet i en ”bedömningssituation för alla”, delaktighet och tillgänglighet.
Jag kommer att illustrera detta med exempel från när en speciallärare ger en elev stöd att genomföra nationella prov, samt visa på grundsärskolans arbete med bedömning. För att ytterligare belysa vad som sker i dessa situationer kommer jag att visa på vilka aspekter av delaktighet som äger rum (Jansson, och som kan stödja eleven och även pedagogerna framgent i utvecklingen av undervisningen, det fortsatta lärandet och matematikutvecklingen.

Statistik

Laddar statistik...

Referenser

Bagger, A., Roos, H. & Engvall, M. Directions of intentionalities in special needs education in mathematics. Educ Stud Math (2020). https://doi.org/10.1007/s10649-020-09945-4

Boud, D. 2000. Sustainable Assessment: Rethinking Assessment for the Learning Society. Studies in Continuing Education 22 (2): 151–167. https://doi.org/10.1080/713695728

Jansson, U. 2005. Vad är delaktighet, en diskussion av olika innebörder [What is participation, a discussion of different meanings]. Department of Education: Stockholms University.

Jansson, U. 2010. Delaktighetens villkor [The Terms of Participation. Report of ongoing research project]. Department of Education: Stockholm University

##submission.downloads##

Publicerad

2022-10-31