Elever som är inskrivna i grundsärskolan

Författare

  • Susanne Erlandsson Linnéuniversitetet/Lenhovda grundsärskola

Abstract

Vårt skolsystem innefattar flera skolformer som ibland är skilda åt men som också kan vara integrerade i varandra. En av dessa skolformer är grundsärskolan. De nya läroplanerna för grundskolan och grundsärskolan (lgr 22 och lgrsär22) har närmat sig varandra för att göra det enklare att integrera elever i båda skolformerna. När de gäller elever inskrivna i grundsärskolan är flera i särskilda utbildningsbehov i matematik. Skiljer sig dessa elevers behov mot de elever vi möter i grundskolan? I mitt arbete i grundsärskolan kan jag se moment som dessa elever oftare möter svårigheter i när det gäller taluppfattning. Hur kan vi tänka runt detta och vad säger läroplanen? Vilket stöd ger de bedömningsmaterial som finns och vad kan vi se genom dem? Hur kan vi jobba för att stärka dessa moment?

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-10-31