Identifiering och tidiga stödinsatser för att stödja barn i risk för inlärningssvårigheter i matematik

Författare

  • Heidi Hellstrand Åbo Akademi

Abstract

Grundläggande matematiska färdigheter är betydelsefulla för fortsatt lärande i matematik. Redan i förskola och nybörjarundervisning finns det stora individuella skillnader i barns grundläggande matematiska färdigheter. Tidiga stödinsatser har påvisats kunna förebygga och minska på fortsatta svårigheter i matematik. För att kunna sätta in rätt riktade stödinsatser är det viktigt att identifiera de barn som är i risk för inlärningssvårigheter i matematik. Men inte enbart att identifiera vem som behöver stöd, utan även vilka färdigheter stödet behöver fokusera på.
Presentationen fokuserar på att diskutera betydelsen av identifiering och tidiga stödinsatser för att stödja barn i risk för inlärningssvårigheter i matematik. Därtill presenteras forskningsbaserade material och metoder för identifiering och tidiga stödinsatser.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2022-10-31