Undervisning i förskoleklass ur ett inkluderande perspektiv

Författare

  • Helena Wennberg Umeå Universitet

Abstract

Helena kommer att presentera undervisningsmaterial för förskoleklass, Tänka, räkna och resonera, samt hur och på vilket sätt bedömning i förskoleklass kan leda till inkludering.

Publicerad

2022-10-31