Svenska utomlands - hållbar språklig mångfald med digitala medier

Författare

  • Gisela Håkansson Svenska språket, Linnéuniversitetet
  • Monica Bravo Granström Pädagogische Hochschule Weingarten, Tyskland

Abstract

Språkbyte har i tidigare forskning om flerspråkighet beskrivits som en naturlig följd av att man byter land. När man inte längre har kvar sitt sociala nätverk språk byter man ofta till landets majoritetsspråk (Pauwels 2016).  Men hur är det idag? Med hjälp av digitala medier kan man idag behålla sina sociala nätverk och vara i kontakt med släkt och vänner dagligen, oberoende av var man befinner sig (Curdt-Christiansen & Lanza, 2018, Palviainen & Kedra, 2020).

I vår studie undersöker vi språkbruket hos svensktalande personer som är bosatta utanför Sverige. Några av forskningsfrågorna är: Vilka språk används under en vecka? Muntligt? Skriftligt?  Är det skillnad mellan digital och övrig kommunikation? Är det viktigt att (eventuella) barn använder svenska?

Preliminära resultat utifrån en enkät (n=378) och djupintervjuer på zoom (n=10) visar att deltagarna (spridda över alla kontinenter) använder flera språk dagligen. Digitala medier spelar en viktig roll och den största diversiteten finns i kontakt med film och musik. Bland deltagare med barn ser den överväldigande majoriteten det som viktigt att barnen lär sig svenska.

Detta visar en ny dynamisk, flexibel och hållbar flerspråkighet, där man inte lämnar språk när man byter land, utan lägger till nya.  Resultaten kommer att diskuteras i relation till digitala media och transnationella identiteter.

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15