Redaktion

Christian Waldmann, Institution för svenska språket, Linnéuniversitetet,  christian.waldmann@lnu.se

Sofia Ask, Institution för svenska språket, Linnéuniversitetet, sofia.ask@lnu.se

Joacim Lindh, Institution för svenska språket, Linnéuniversitetet, joacim.lindh@lnu.se

Johanna Nilsson, Institution för svenska språket, Linnéuniversitetet,  johanna.nilsson@lnu.se

Malin Sandberg, Institution för svenska språket, Linnéuniversitetet, malin.sandberg@lnu.se

Astrid Skoglund, Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet, astrid.skoglund@lnu.se