Om

Konferensen Svenskans beskrivning har sedan 1963 anordnats vid olika lärosäten i Sverige och Finland. Den trettionionde sammankomsten av Svenskans beskrivning ägde rum 4–6 oktober 2023 på Linnéuniversitetet, Växjö. Temat för konferensen var Hållbar svenska. Ambitionen med konferenstemat var att skapa ett brett perspektiv på hållbarhetsfrågor, genom exempelvis teoretisk, metodisk och praktisk tillämpning av forskning med svenska språket i fokus, men också att beakta språkets hållbarhet i samhälleliga förändringar och strömningar.