Dagboksskrivande på särskolan – hur olika typer av stöttning samverkar för elever på olika nivåer av kommunikationsförmåga

Författare

  • Linda Kahlin Kultur och lärande
  • Pernilla Josefsson Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Abstract

Ett av särskolans viktigaste uppdrag är att ge eleverna en kommunikation som de kan använda i samspel med människor. Enligt särskolans läroplan ska eleverna få “möjlighet att utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”. Ett annat viktigt uppdrag för skolan är att skapa förtroendefulla relationer mellan lärare och vårdnadshavare eftersom det bidrar till elevernas måluppfyllelse.  Många elever inom särskolan når inte upp till styrdokumentens krav och lärargruppen inom detta samverkansprojekt har uttryckt ett behov av bättre modeller för att dokumentera och elevernas progression gällande kommunikation. 

I denna presentation undersöker vi en återkommande skrivuppgift som dels tränar elevernas skriftliga kommunikationsförmåga, dels fungerar som kommunikation mellan vårdnadshavare och skolans värld, nämligen dagböcker som skickas till föräldrarna. I detta pilotprojekt undersöker vi i samverkan med specialpedagoger filmade exempel av elevers dagboksskrivande. Vi kommer att presentera transkriberade exempel på analyser av dagboksskrivande elever som kommit olika långt i sin skrivutveckling och med olika kommunikationsförmåga. Exemplen har analyserats med hjälp av samtalsanalys och preliminära analyser har återkommande diskuterats med skolans lärargrupp. Analyserna visar hur eleverna erbjuds olika resurser och hur dessa används för att skriva dagbok. Det kan röra sig om bildstöd, muntlig stöttning eller specifika digitala verktyg. Genom att jämföra elever som kommit olika långt i sin skrivutveckling kommer vi att föreslå möjliga sätt att beskriva elevernas progression inom skrivande och kommunikation. 

 

Statistik

Laddar statistik...

##submission.downloads##

Publicerad

2023-06-15