Migration, kärlek och sexuell hälsa i forskning och praktik

Authors

  • Charlotta Holmström Malmö universitet
  • Powi Lawson Noaks Ark Mosaik Malmö
  • Nikki McGlynn Rainbow Refugees
  • Manijeh Mehdiyar Folkhälsomyndigheten
  • Diana Mulinari Lunds universitet
  • Parichart Otakanon ThaiWise
  • Åsa Trulsson Linnéuniversitetet

Abstract

Sexualitet och sexuell hälsa har under de senaste åren fått en framskjuten position i debatten kring migration och i olika integrationsinsatser i Sverige. Men vilket utbyte finns egentligen mellan forskning och yrkesverksamma i dessa frågor? Vilka lärdomar kan dras från varandras verksamhet, och hur kan vi stärka dialogen? 

I rundabordssamtalet utforskades frågor om sexualitet och sexuell hälsa i ett produktivt samtal mellan forskare och yrkesverksamma. Samtalet byggde på erfarenheter av att på olika sätt arbeta med frågorna idag i förhållande till skiftande migrationslagstiftning, policy och opinion. Vi blickade också framåt för att undersöka hur samverkan mellan forskning och praktik kan stärkas och utvecklas för att gemensamt skapa fördjupad kunskap om dessa frågor.

 

Downloads

Published

2024-06-14