Om tidskriften

Surveyjournalen publicerar samhällsvetenskaplig forskning baserad på surveydata. De publicerade artiklarna omsluter en multidisciplinär agenda såsom statsvetenskap, massmedia och kommunikationsvetenskap, sociologi, utbildningsvetenskap, ekonomi, psykologi, socialt arbete och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Surveyjournalen välkomnar samarbete mellan och bidrag med intresse för flera samhällsvetenskapliga discipliner.

Uppsatser presenteras för Surveyjournalen online på https://open.lnu.se/surveyjournalen

Surveyjournalens samtliga publikationer är allmänt tillgängliga enligt principen om open access.

Tidskriftens artiklar publiceras i två nummer. Alla artiklar i ett nummer publiceras samtidigt. Nummer 1 publiceras i juli, nummer 2 i december.