Om

Surveyjournalen paperpublicerar samhällsvetenskapliga working papers om forskning baserad på surveydata efter redaktionell granskning. De publicerade artiklarna omsluter en multidisciplinär agenda såsom statsvetenskap, massmedia och kommunikationsvetenskap, sociologi, utbildningsvetenskap, ekonomi, psykologi, socialt arbete och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Surveyjournalen välkomnar samarbete mellan och bidrag med intresse för flera samhällsvetenskapliga discipliner. 

Uppsatser presenteras för Surveyjournalen online på https://open.lnu.se/surveyjournalen

Surveyjournalens samtliga publikationer är allmänt tillgängliga enligt principen om open access. Åren 2014-2016 skedde publicering av artiklar (dock ej tekniska rapporter) efter peer review, därefter sker publicering efter redaktionell granskning.

Tidskriftens artiklar publiceras i två nummer. Nummer 1 publiceras i juli, nummer 2 i december.