Redaktion

Redaktör

Professor Magnus Hagevi, Institutionen för statsvetenskap, Linnéuniversitetet. 
Epost: magnus.hagevi@lnu.se