Redaktörer

Professor Magnus Hagevi, Institutionen för statsvetenskap, Linnéuniversitetet. 
Epost: magnus.hagevi@lnu.se

Docent Per Strömblad, Institutionen för statsvetenskap, Linnéuniversitetet. 
Epost: per@stromblad@lnu.se

 

Redaktionsråd

Professor Hanna Bäck, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Professor Thomas Denk, Statsvetenskapliga institutionen, Åbo akademi.

Professor Magnus Hagevi, Institutionen för statsvetenskap, Linnéuniversitetet.

Professor Jonas Linde, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.

Professor Mia Lövheim, Teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Professor Tobias Olsson, Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet.

Docent Per Strömblad, Institutionen för statsvetenskap, Linnéuniversitetet.

Docent Dino Viscovi, Institutionen för samhällsstudier, Linnéuniversitetet.

Docent Jessica Wide, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.